Welkom op het online platform van ARENA nv voor je ongevalsaangifte.

Door hieronder te klikken op < start > word je op een zeer eenvoudige en duidelijke manier begeleid in het invullen van je aangifteformulier. Hierdoor ontvangen we alle noodzakelijke informatie op een snelle manier en kunnen we meteen aan de slag met jullie dossier.


 TIPS :
     - Zorg voor een zo compleet mogelijk ingevuld document. Dit zal de afhandelingstijd van je dossier alleen maar ten goede komen.
     
     - Opgelet: het is verplicht om eerst het medisch getuigschrift af te drukken en te laten invullen OF om een vervangend medisch attest toe te voegen. Dit formulier kan enkel aanvaard worden wanneer het medisch getuigschrift of het vervangend medisch attest toegevoegd wordt. Een blanco versie van dit document kan je hier <
downloaden>. Dit ingevulde document kan je tijdens je online aangifte uploaden.
     
     -Je kunt de polissen nalezen in het luik verzekeringen op de website (Verzekering - Badminton Vlaanderen).